Onbegrepen Lichamelijke Klachten

Onbegrepen lichamelijke klachten

Fybromyalgie, CVS, Burn-out, Hyperventilatie, Hoofdpijn

Ik ben zo vrij U het beleid voor te stellen, dat wij hebben opgesteld in verband met de “onbegrepen lichamelijke klachten”.
Dit beleid is gegroeid vanuit een studiegroep rond dr. G. Moorkens en Dr Steur, U.I. Antwerpen. Er zijn internisten, bewegingsconsulenten, psychiaters, fysische geneeskunde,… bij betrokken. 
De meest voorkomende diagnoses in dit verband zijn CVS, fibromyalgie, burn-out, hyperventilatie, depressie.
Bij het eerste contact met de patiënten doen we steeds een uitgebreide anamnese, met veel aandacht aan de ziektegeschiedenis, pijn, medicatie, werk, hobby, sport, burgerlijke staat, gezinstoestand…
In het lichamelijk onderzoek, zoeken we naar de pijnzones, tender- of triggerpoints, beweeglijkheid, soepelheid, tonus. (Als er 12/18 tenderpoints actief zijn, spreekt men, volgens het ACR over fibromyalgie.) We vullen, samen met de patiënt een pijnkaart in. Indien er voldoende reden is om te vermoeden dat er recuperatieproblemen zijn, laten we de patiënt een fietsproef doen. We laten de patiënt twee dagen na elkaar 30 minuten fietsen met oplopende weerstand, met polsname om de minuut. 
Uit de vergelijking van de 2 resultaten blijkt de recuperatiegraad.

We geven de chronische pijn patiënt 3 vragenlijsten mee:
De Beck-vragenlijst: (uitgaande van de veronderstelling dat de vragen eerlijk ingevuld werden) peilt naar de graad van depressiviteit. Score > 21, spreekt men van depressie. 
De Tampa-schaal: Hiermee peilen we naar bewegingsangst, kinesiofobie. 
Score > 36 spreekt men van kinesiofobie.
De P.S.Q.I. Pitsburgse slaapkwaliteitsindex, geeft ons informatie over het slaap-waak evenwicht. Bij een score > 11 is er een slaapprobleem, score >14 spreekt men van manifeste slaap-waakstoornissen.

Het evenwicht, of de verstoring van deze factoren, laat ons toe ons beleid uit te stippelen: minder of meer werken aan relaxatie, aan aandacht, (mindfullness), bewegingstraining, wandelprogramma, strech, fiets, pijnbeheersing, pijndemping, rug- of nekschool… 
Wij geven veel aandacht aan het zelf en thuis oefenen. Hiervoor geven we schema’s en documentatie mee. 
Wij trachten op te treden als personal coach, om de patiënt te begeleiden in zijn genezingsproces.

Om terugbetaling van het ziekenfonds te bekomen, kunnen wij onder twee systemen werken: 
– onder Courante aandoeningen, dan is er een terugbetaling van 18 behandelingen per jaar. Er is een voorschrift van de (huis)arts nodig. Na 18 maal, is er sterk verminderde terugbetaling van het RIZIV.
– Onder F- pathologie, heeft de patiënt recht op 60 behandelingen per jaar. Hier moet de diagnose bevestigd worden door een geneesheer, specialist in de reumatologie of in de fysische geneeskunde en revalidatie, op grond van een klinisch onderzoek dat de diagnostische criteria van ACR (American college of Rheumatologie) omvat. Deze bevestiging moet voorkomen in het individueel kinesitherapie dossier en weergeven dat de gebruikte diagnostische criteria wel degelijk die van de ACR zijn.

Onze begeleiding omvat verschillende technieken: ADR, (actieve differentiële tonusregulatie), mindfullness, training voor rugleiders, wandelprogramma, fitnessbegeleiding…