Mindfullness

(Zoals gegeven aan het center for mindfullness in medicine, health care and society, university of Massachusetts Medical school.) Aandachtstraining: Een effectieve manier om te leren omgaan met stress, pijn en ziekte.

Mindfullness richt zich op het vermogen van de mens om te leren. Leren aandachtig te luisteren naar je lichaam, leren luisteren naar je gedachten en gevoelens. Dit alles zonder erin verstrikt te geraken. 

Dit stress- reductieprogramma zorgt voor een vermindering van de medische symptomen. De deelnemers krijgen een verhoogd zelfvertrouwen en een herwaardering van het dagelijkse leven.  Het doel van de aandachtstraining is te leren het evenwicht te bewaren of te herstellen wanneer we geconfronteerd worden met een moeilijke situatie, om zo de stressimmuniteit te verhogen. 

Aandacht houdt in dat men zijn gedachten kan richten naar een enkel voorwerp of gewaarwording, voelen, denken, ruiken… en dit vol te houden over een bepaalde tijd. Naarmate men meer oefent, wordt deze periode langer. Vandaar dat wij spreken over    “aandachtstraining”.     

Mindfullness is niet zo maar een therapie of techniek, het veronderstelt een zeker engagement. Dit betekent dat de deelnemer bereid is om veranderingen in zijn levensstijl in te voeren en voldoende zelfmotivatie kan opbrengen.