Kinderen

De consulenten psychomotoriek willen instaan voor de begeleiding van kinderen en adolescenten met ontwikkelingsproblemen.

Wat wij behandelen en aanbieden:

  • Baby’tjes met motorische retardatie, asymmetrie, die wat te laat kruipen, stappen,..
  • Kinderen met een motorische handicap, hersenverlamming,
  • Psychomotorische problemen of achterstand, moeilijkheden met stabiliteit, coördinatie, snelheid, handvaardigheid enz.
  • Psychosomatische symptomen zoals hoofdpijn, buikpijn, tics, nagelbijten,bedwateren, eet- en slaapproblemen
  • Leermoeilijkheden en/of aandachtsproblemen zoals lees- en rekenachterstand, omkeringen, schrijfmotoriek
  • Gedragsproblemen zoals negatief aandacht zoeken, stress, overactiviteit, babbelziek of stotteren, impulsiviteit, agressie, depressie,…

Zij beschikken over een uitgebreide testbatterij waarmee een psychomotorisch en psychofunctioneel profiel van het kind kan worden geschetst. 
Zij voeren het basis-screeningsonderzoek uit volgens de kritische ontwikkelingsbegeleiding en gebruiken daarnaast een aantal gestandaardiseerde testen.

Indien nodig worden de kinderen doorverwezen voor aanvullende onderzoeken: een neurologisch, linguïstisch, psychologisch of psychiatrisch onderzoek en/of een IQ-bepaling.

Op deze manier wordt een totaalbeeld geschetst van de mogelijkheden van het kind.  Eventuele ontwikkelingsstoornissen (-syndromen) kunnen uitgesloten of aan het licht gebracht worden.

Tenslotte kunnen zij een passende begeleiding voorstellen.